?>
شماکاربرمحترم چنانچه تجربه خریدکالایاانچام خدمات مربوط به هرکسب وکاری راداریداگرتچربه تان شیرین بوده یا تلخ میتوانیددرزیراگهی مربوطه این تجربه راثبت کنید وازیک تاپنج نیزامتیازبدهید1امتیازبدو5امتیازعالی است تادیگرکاربران ازتجربه شمادرجهت انتخاب یارد این کسب وکاراستفاده مفیدنمایندوهمچنین خوبها پاداش خوبی خود.بدها عاقبت عمل کردخودرا به وضوح تجربه کنندواین وسیله ای جهت ارتقاسطح کارارائه کنندگان کالا وخدمات به مشتریان خودباشد.
classiera loader

✓آگهی های ویژه

✓بهترین پنل آگهی باامکانات ونتایج عالی درتبلیغ کسب وکار,فعالیت ومعرفی کالا وخدمات شما"پنل ویژه آگهی" می باشد.یکی ازمزایای ورودبه فهرست اصناف معتمدمحلی می باشد

صنوف معتمدمنتخب مشتریان آنان

مشتریان که تجربه خریدکالاوخدمات ازصنوف معرفی شده دراین سایت رادارند تجربه خودرا به صورت امتیار دهی با کاربران دیگربه اشتراک بگذارند تاکسبه فعال ومرمدارمشخص و ازاین طریق پاداش انصاف درکسب کارخودرا دریافت کنند1ستاره بد5ستاره عالی

اصناف روی نقشه

جستجوو دسترسی آسان به اصناف درامتداد جاده ساوه ازطریق نشانی موجودثبت شده درمتن تبلیغات صنوف

طراحی وثبت آگهی باشما... انتشاردرسایت ازما

باانتخاب هریک ازپنل های زیر وکلیک روی "اکنون خریدکنید"مبلغ مندرج رادرهمین سایت به صورت اینترنتی باکارتهای بانکی پرداخت تاموفق به داشتن پروفایل اختصاصی جهت ثبت اگهی وتبلیغات صنفی وخدماتی ومحصولات خود دراین سایت باشید.

رایگان

برای 30 روز فقط

0.00تومان

  • ساخت خودکارکارت ویزیت
  • 0  آگهی های ویژه در دسترس
  • 5  آگهی عادی در دسترس
  • برای  30  روز
  • خریدوفروش لوازم+پیام رسانی

☑بانک اطلاعات اصنناف

☎ آگهی خریدوفروش لوازم

✓ثبت آگهی باشما ☚ تائیدوانتشاردرسایت باما

ثبت تبلیغ رایگان اعضا✓ پروفایل اعضا

✔اخبارجاده ابریشم ایران ♋جاده ساوه♋

✔نشریه الکترونیک خبری ,فرهنگی برای ساکنان محلی ونیازمندیهای اصناف فعال درامتدادجاده ساوه ✔دایرکتوری اصناف فعال جاده ساوه اسلامشهروتوابع

نمایش همه
?>