طراحی فروشگاه اینترنتی دراسلامشهرانلاین
صفحه اصلی / اخبار / استقبال ازفروشگاه اینترنتی دراسلامشهر

استقبال ازفروشگاه اینترنتی دراسلامشهر

کارگروه تخصصی وبمستردراسلامشهرانلاین خبنابردرخواستهای مکرر اصناف محترم جاده ساوه بخصوص اسلامشهر کسبه باغ فیض و همچنین شهرک واوان که ذرخواست طراحی و پشتیبانی از فروشگاه اینترنتی به موازات کسب وکارفیزیکی خود نموده بودند و پس از انجام چندین سفارش طراحی وراه اندازی فروشگاه اینترنتی با استقبال بیشتری مواجه شدند لذا بنا بربرگزاری جلساتی دردفتراین نشریه نتیجه براین شدکه این روندبه صورت سیستماتیک ودائمی ادامه داشته باشد وبرهمین اساس بخشی تخصصی ازتعدادی طراحان وبمستر حرفه ای دراسلامشهرانلاین تشکیل شدکه فقط برطراحی وارائه انجام سفارشات کسبه معطوف باشد وبابه روز رسانی داده ومنابع لازم ازابان ماه چهارصدویک اسلامشهرانلاین سفارشات طراحی فروشگاه اینترنتی را برای اصناف و سفارش دهندگان ازصفرتاصدانجام خواهدداد همچنین با پیاده سازی برخی ازتوابع وامکانات خریدوفروش انلاین امکان افزایش و ارتقا فروش برای این اصناف دراولویت قرار خواهد گرفت از جمله تامین منایع مالی خرید برای تشویق خریداران به خرید بیشتر که ارائه تسهیلات وام بانکی بدون مراجعه حضوری برای مشتریان که پس از دریافت این تسهیلات مشتریان باید این وام دریافتی را فقط از فروشگاه اینترنتی مورد نظر خرید اینترنتی انجام دهند بدون اینکه فروشنده ومدیر فروشگاه اینترنتی مسئولیتی در قبال تعهد بازپرداخت وام دریافتی مشتری به وام دهنده داشته باشد تمام تعهدات بین مشتری و مرجع وام دهنده است و فروشنده اینترنتی وجه کالای خودرا نقدی دریافت میکند که این امتیاز بسیار در میزان بالای فروش اصناف تاثیر گذار بوده طبق گزارش از اصناف درحال ارائه این سرویس لذا باید به کسبه محترم مژده روزهای بهتری در روند کسب وکارشان نوید دهیم دربرخی گزارشات وارزیابی ها میزان فروش در فروشگاه اینترنتی از فروشگاه فیزیکی انان پیشی گرفته و استقبال مشتریان به این نوع خرید چمشگیرگزارش شده که ازاین بابت ماهم خرسندیم درپست های بعدی توضیحاتی بیشتری درمورد روند تجارت نوین الکترونیک به کاربران خواهیم ذاذ که درتصمیم خود بهتربتوانند انتخاب کنند که ایا روی اوردند به این نوع فروش برای کسب وکارشان بهتراست یا خیر

درباره سردبیر

مدیروسردبیرنشریه الکترونیک اسلامشهرانلاین

دیدگاهتان را بنویسید