? فال حافظ آنلاين

فال حافظ

مشهور است که امروز در خانه? هر ايراني يک ديوان حافظ يافت مي‌شود. ايرانيان طبق رسوم قديمي خود در روزهاي عيد ملي يا مذهبي نظير نوروز بر سر سفره هفت سين، و يا شب يلدا، با کتاب حافظ فال مي‌گيرند. براي اين کار، يک نفر از بزرگان خانواده يا کسي که بتواند شعر را به خوبي بخواند يا کسي که ديگران معتقدند به اصطلاح خوب فال مي‌گيرد ابتدا نيت مي‌کند، يعني در دل آرزويي مي‌کند. سپس به طور تصادفي صفحه‌اي را از کتاب حافظ مي‌گشايد و با صداي بلند شروع به خواندن مي‌کند. کساني که ايمان مذهبي داشته باشند هنگام فال گرفتن فاتحهاي مي‌خوانند و سپس کتاب حافظ را مي‌بوسند، آنگاه با ذکر اورادي آن را مي‌گشايند و فال خود را مي‌خوانند.

اي حافظ شيرازي! تو محرم هر رازي! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم مي دهم که هر چه صلاح و مصلحت مي بيني برايم آشکار و آرزوي مرا براورده سازي.  براي شادي روح حافظ، صلوات يا فاتحه اي نثار نماييم!

براي گرفتن استخاره خود اينجا را كليك كنيد

 

پشتيباني وطراحي: ecommerc.ir